مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل

مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل

Center of Applied Science and Technology Aran and Bidgol

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
آران و بیدگل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 20 درصد از چهارمحال و بختیاری، 20 درصد از لرستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی علوم ارتباطات روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %