موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا

Apadana Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از تهران، 6 درصد از خراسان شمالی، 6 درصد از البرز، 6 درصد از اصفهان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فضای سبز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %