دانشگاه اردکان

دانشگاه اردکان

Ardakan University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
اردکان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، 14 درصد از تهران، 14 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از مازندران، 7 درصد از خوزستان، 7 درصد از یزد، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد فرش طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %