دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
بهبهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 14 درصد از ایلام، 14 درصد از فارس، 14 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %