دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

Borujerdi University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
بروجرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۸۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 11 درصد از کرمانشاه، 11 درصد از تهران، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حقوق علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %