مرکز آموزش علمی کاربردی آمل

مرکز آموزش علمی کاربردی آمل

Center of Applied Science and Technology Amol

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
آمل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی آمل در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی آمل در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 20 درصد از البرز، 7 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی آمل در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ایمنی و آتش نشانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %