مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس

مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس

Center of Applied Science and Technology Bandarabas

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
بیش از ۱۰ نفر
۹۴%
۹۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی ایمنی و آتش نشانی اطفاء حریق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی بانکداری اموربانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی امداد پیشگیری از حریق و حوادث
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی هنرهای تجسمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی آموزش ابتدایی پیش دبستانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %