مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

Center of Applied Science and Technology EWH

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 18 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از خراسان رضوی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %