مرکز جامع علمی کاربردی قزوین

مرکز جامع علمی کاربردی قزوین

Center of Applied Science and Technology Ghazvin

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۲۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از قزوین، 17 درصد از تهران، 9 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از البرز، 4 درصد از گیلان، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۵۰ نفر
۵۵%
۵۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۰%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۲۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %