مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان

مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان

Center of Applied Science and Technology Isfahan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 8 درصد از تهران، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از فارس، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۷۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۲%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۲۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۴%
۶۴ %