مرکز آموزش علمی کاربردی شهر قدس

مرکز آموزش علمی کاربردی شهر قدس

Center of Applied Science and Technology Shahreghods

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
شهر قدس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی شهر قدس در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی شهر قدس در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۳%
۹۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی شهر قدس در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %