مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 10

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۱%
۹۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری طراحی داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی گرافیک چاپ
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %