دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

Chabahar Maritime and Marine University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
چابهار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 18 درصد از تهران، 12 درصد از فارس، 12 درصد از کرمان، 6 درصد از یزد، 6 درصد از البرز، 6 درصد از مازندران، 6 درصد از خوزستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سواحل،بنادر و سازه های دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی دریا دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرومکانیک کشتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %