دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

Chabahar Maritime and Marine University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
چابهار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 23 درصد از تهران، 8 درصد از کرمان، 8 درصد از یزد، 8 درصد از البرز، 8 درصد از مازندران، 8 درصد از فارس، 8 درصد از خوزستان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی مهندسی دریا کشتی سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی فیزیک دریا علوم دریایی و اقیانوسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرومکانیک کشتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %