موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق

Eshragh Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان شمالی، 17 درصد از خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، 4 درصد از خراسان جنوبی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان شمالی
بیش از ۱۰ نفر
۶۵%
۶۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %