دانشکده فنی و مهندسی نوین گلبهار(ویژه برادران)

دانشکده فنی و مهندسی نوین گلبهار(ویژه برادران)

Golbahar Faculty of Engineering

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده فنی و مهندسی نوین گلبهار(ویژه برادران) در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده فنی و مهندسی نوین گلبهار(ویژه برادران) در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 33 درصد از فارس، 33 درصد از آذربایجان غربی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده فنی و مهندسی نوین گلبهار(ویژه برادران) در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کاردانی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی ارشد تلویزیون و هنرهای دیجیتال گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %