دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

Golpayegan University of Engineering

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
گلپایگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 25 درصد از تهران، 13 درصد از خوزستان، 13 درصد از کرمانشاه، 13 درصد از آذربایجان شرقی، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی MBA مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۴ %