دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

Golpayegan University of Engineering

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
گلپایگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 30 درصد از اصفهان، 10 درصد از خوزستان، 10 درصد از کرمانشاه، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از همدان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی MBA مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %