موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران(وابسته به جمعیت هلال احمر)

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران(وابسته به جمعیت هلال احمر)

Helal ahmar University of Applied Science and Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران(وابسته به جمعیت هلال احمر) در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران(وابسته به جمعیت هلال احمر) در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 18 درصد از آذربایجان غربی، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از زنجان، 6 درصد از سیستان و بلوچستان، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از کرمان، 6 درصد از یزد، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران(وابسته به جمعیت هلال احمر) در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی خدمات سلامت دارویاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی امداد و سوانح
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی آتش نشانی مدیریت حریق و حوادث
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی آتش نشانی مدیریت حریق و حوادث
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی امداد مدیریت عملیات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی امداد و نجات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی امدادونجات شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %