دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Imam Hossein University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از خوزستان، 10 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از اصفهان، 5 درصد از همدان، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از یزد، 5 درصد از کرمان، 5 درصد از هرمزگان، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع امام حسین (ع) در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۱%
۴۱ %