دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Isfahan University of Technology

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 14 درصد از تهران، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از فارس، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
چهارمحال و بختیاری
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۷%
۲۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۰%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۵%
۷۵ %