دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

Islamic Azad University of Abadan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
خرمشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از خوزستان، 4 درصد از تهران، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۰%
۸۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۲%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۲۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳ %