دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

Islamic Azad University of Abadan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
خرمشهر

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، ، و ۱۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۵۰ نفر
۸۱%
۸۱%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۱%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۲۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳ %
کاربران منتخب