دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

Islamic Azad University of Abhar

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
ابهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ابهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ابهر در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از زنجان، 23 درصد از تهران، 13 درصد از قزوین، 10 درصد از البرز، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
کمتر از ۵۰ نفر
۳۹%
۳۹%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۳%
۲۳%
قزوین
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ابهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۷%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی دامپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳ %