دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

Islamic Azad University of Ashkzar

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
اشکذر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 22 درصد از کرمان، 22 درصد از اصفهان، 11 درصد از تهران، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ژنتیک سلولی مولکولی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %