دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

Islamic Azad University of Astara

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
آستارا
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آستارا در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آستارا در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 17 درصد از اردبیل، 13 درصد از تهران، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آستارا در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %