دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

Islamic Azad University of Damgan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
دامغان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 25 درصد از سمنان، 9 درصد از البرز، 9 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از مازندران، 6 درصد از گلستان، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
سمنان
بیش از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۷%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %