دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

Islamic Azad University of Esfahan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۹%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 15 درصد از تهران، 9 درصد از چهارمحال و بختیاری، 7 درصد از خوزستان، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۴%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۸%
۷۸ %