دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

Islamic Azad University of Firozkoh

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
فیروزکوه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از البرز، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از مازندران، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۷۱%
۷۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۹%
۳۹ %