دانشگاه آزاد اسلامی قم

دانشگاه آزاد اسلامی قم

Islamic Azad University of Ghom

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قم در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 27 درصد از قم، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از اردبیل، 4 درصد از همدان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 4 درصد از البرز، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
قم
بیش از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قم در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %