دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

Islamic Azad University of Izeh

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
ایذه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ایذه در آرمانگر عضو هستند که ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ایذه در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، 10 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۵۰ نفر
۸۱%
۸۱%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ایذه در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %