دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

Islamic Azad University of Jahrom

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
جهرم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی جهرم در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی جهرم در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 11 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 5 درصد از کرمان، 5 درصد از تهران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از سیستان و بلوچستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۶۸%
۶۸%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی جهرم در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا علوم سیاسی جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %