دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

Islamic Azad University of Kazeroon

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
کازرون
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از فارس، 7 درصد از تهران، 7 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 5 درصد از بوشهر، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از یزد، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۵۰ نفر
۶۴%
۶۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۷%
۴۷ %