دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

Islamic Azad University of Malayer

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
ملایر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ملایر در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ملایر در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از همدان، 22 درصد از تهران، 10 درصد از لرستان، 7 درصد از کرمانشاه، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۵۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ملایر در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۱%
۵۱ %