دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

Islamic Azad University of Marvdasht

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
مرودشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از فارس، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از تهران، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۵۰ نفر
۸۸%
۸۸%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %