دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Islamic Azad University of Mashhad

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 11 درصد از تهران، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۵۰ نفر
۷۳%
۷۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۹%
۷۹ %