دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم

دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم

Islamic Azad University of Robatkarim

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
رباط کریم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۸%
۸۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی نفت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %