دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

Islamic Azad University of Sanandaj

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سنندج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۴%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از کردستان، 14 درصد از کرمانشاه، 11 درصد از تهران، 6 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
بیش از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳%
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۳%
۶۳ %