دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه

دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه

Islamic Azad University of Savadkoh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
سواد کوه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 18 درصد از تهران، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 12 درصد از البرز، 6 درصد از خراسان شمالی، 6 درصد از خراسان رضوی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۷%
۴۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی طراحی صنعتی ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %