دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

Islamic Azad University of Shabestar

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
شبستر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در آرمانگر عضو هستند که ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 32 درصد از آذربایجان شرقی، 21 درصد از تهران، 9 درصد از اردبیل، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا تاریخ ایران دوره اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی تاریخ دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %