دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

Islamic Azad University of Tabriz

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۹%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 14 درصد از تهران، 14 درصد از آذربایجان غربی، 13 درصد از اردبیل، 4 درصد از البرز، و ۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
بیش از ۵۰ نفر
۴۶%
۴۶%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۵۰ نفر
۱۴%
۱۴%
اردبیل
کمتر از ۵۰ نفر
۱۳%
۱۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۵%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۷%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۸۴%
۸۴ %