دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

Islamic Azad University of Takestan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
تاکستان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از قزوین، 21 درصد از البرز، 20 درصد از تهران، 4 درصد از زنجان، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
بیش از ۵۰ نفر
۴۳%
۴۳%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در آرمانگر عضو هستند که ۷۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۷۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۴%
۵۴ %