دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

Islamic Azad University of Varamin

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
ورامین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۸۶%
۸۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی دامپروری علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۰%
۷۰ %