دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

Islamic Azad University of Yazd

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
یزد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از یزد، 11 درصد از تهران، 7 درصد از فارس، 6 درصد از کرمان، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۵۰ نفر
۵۵%
۵۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۲%
۷۲ %