دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

Kordestan University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سنندج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۷%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از کردستان، 15 درصد از کرمانشاه، 8 درصد از تهران، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
بیش از ۵۰ نفر
۵۴%
۵۴%
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۰%
۸۰ %