دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

Mohajer Technical University of Isfahan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 8 درصد از تهران، 6 درصد از کرمان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از همدان، 4 درصد از قم، 4 درصد از خراسان جنوبی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۶۴%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی متالوژی ریخته گری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۶%
۴۶ %