دانشگاه پیام نور واحد آستارا

دانشگاه پیام نور واحد آستارا

Payame Noor University of Astara

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
آستارا
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد آستارا در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد آستارا در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 27 درصد از تهران، 18 درصد از اردبیل، 9 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد آستارا در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک گیلان، 27 درصد از تهران، 18 درصد از اردبیل، 9 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %