دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

Payame Noor University of Damavand

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
دماوند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز دماوند در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز دماوند در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از گیلان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز دماوند در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی فیزیک هسته ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد MBA منابع انسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %