دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

Payame Noor University of Khoramabad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 35 درصد از تهران، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۵۹%
۵۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد زمین شناسی لرزه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %