دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند

Sahand University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی سهند در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی سهند در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 16 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از یزد، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از البرز، 5 درصد از بوشهر، 5 درصد از فارس، و ۲۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی سهند در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۷%
۶۷ %