دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)

دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)

Science and Arts University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق) در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق) در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از یزد، 10 درصد از اصفهان، 7 درصد از تهران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از خراسان رضوی، و ۲۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق) در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد صنایع دستی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد صنایع دستی پژوهش در هنرهای سنتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۱%
۶۱ %