دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
سمنان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 29 درصد از سمنان، 6 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از البرز، 4 درصد از اصفهان، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۳۸%
۳۸%
سمنان
کمتر از ۵۰ نفر
۲۹%
۲۹%
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۰%
۹۰ %