موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر

Sepehr Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 7 درصد از کرمانشاه، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، 7 درصد از البرز، 7 درصد از قم، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از خوزستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی عکاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی گرافیک عکاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %